Os alicerces para unha Galicia sustentable

O ambiente que nos rodea é o espazo que utilizamos todos para vivir e desenvolver as nosas actividades. O aire, a terra e a auga, son elementos indispensables para a vida. Sen eles non podemos desenvolvernos como seres vivos. Por iso é imprescindible que manteñamos unha relación con eles, de tal modo que, ao utilizalos, non os desgastemos, non os descoidemos, non provoquemos que se destrúan.

O desenvolvemento sustentable é unha responsabilidade que debemos levar á práctica todos os habitantes do planeta se queremos gozar del. Debemos utilizar os recursos naturais ao noso alcance para vivir e desenvolvernos, pero debemos, á súa vez, facelo con coidado e respecto, procurando conservalos para as xeracións que virán no futuro. Trátase, por tanto, de que fagamos unha utilización racional dos recursos, tentado paliar, na medida do posible, os efectos nocivos que a nosa utilización provoque. Debemos lograr un equilibrio entre o desenvolvemento económico, o crecemento da poboación, o uso dos recursos e a protección do medioambiente.

En Galicia, dentro do goberno da comunidade autónoma, existe un departamento encargado de controlar todos os temas relativos ao desenvolvemento sustentable e ao medio ambiente, é a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Esta Consellería debe velar principalmente polo saneamento das augas, a protección dos ecosistemas terrestres, o freo á perda da biodiversidade e a consecución de cidades sustentables. Para iso conta cunha estrutura ampla que controla todos os sectores relacionados cos obxectivos que persegue: a utilización racional dos recursos co fin de salvagardalos.

Existe unha preocupación constante para facer fronte a este reto tan importante: a pesca e a alimentación son factores crave nunha rexión como Galicia, famosa polos seus peixes e mariscos e que, ademais, conta cun extenso litoral marítimo que debe protexer. Neste sentido, a contaminación das augas é un punto que preocupa en gran medida debido a que non só afecta á saúde da poboación, senón tamén ao traballo e ao emprego de miles de persoas que viven da explotación dos recursos hídricos.

O cambio climático é outro dos factores preocupantes que afecta á necesidade de diminuír a emisión de gases de efecto invernadoiro e mellorar a xestión de residuos é un dos obxectivos expostos recentemente polo goberno.

Protexer a biodiversidade e realizar políticas de educación son indispensables se se quere lograr obxectivos sustentables a longo prazo.

Queixo de tetilla

O queixo tetilla elabórase a partir do leite de vaca das razas frisoa, loura galega ou pardo alpina e é un dos produtos galegos protexidos pola DOP (Denominación de Orixe Protexida). Aínda que antigamente elaborábase no sur da Coruña e o norte de Pontevedra, actualmente a súa produción esténdese en todo o territorio galego, coexistindo a elaboración artesanal coa industrial. Tanto a produción do leite como a elaboración e maduración dos queixos, deben realizarse dentro do territorio da comunidade autónoma de Galicia para obter a DOP.

Mel de Galicia

O mel é unha fonte de nutrientes e de enerxía. Trátase dunha sustancia de sabor doce, producida polas abellas a partir do néctar das flores. As abellas colleitan o néctar das flores próximas á súa colmea e transfórmano mesturándoo con encimas propias. Esta mestura é almacenada nos panales (estruturas de cera formada por pequenos ocos hexagonales construídos dentro da colmea), onde despois dun tempo, obtense o mel.

Capón de Vilalba

O capón de Vilalba, poboación situada na provincia de Lugo (Galicia), é famoso en toda España e fóra das nosas fronteiras. Trátase dun galo ao que se castra cirurxicamente cando ten aproximadamente de 1 a 1,5 quilos de peso. Está criado ao aire libre, en prados dotados de matogueiras, árbores e espazo suficiente para que poida moverse con liberdade, imprescindible para o correcto desenvolvemento da súa musculatura.

Galicia e a gastronomía do mar

Galicia, terra especial onde as haxa pola súa particular situación xeográfica, ofrécenos unha gran variedade de receitas culinarias, perfectamente adaptadas aos tempos modernos. Aínda que, a maior parte delas, foron mantidas xeración tras xeración, transmitíndose de nais a fillos, esta cociña tamén soubo incorporarse aos tempos actuais con calidade e sen defraudar á súa tradición.